Oferta 

Wszystkie nasze produkty mogą działać w modelu SaaS lub InHouse (aplikacje mogą być instalowane w środowisku Linux lub uruchamiane przy pomocy mechanizmu konteneryzacji Docker). Integracja z system klienta odbywa się poprzez REST API. W przypadku analizatora wydźwięku i tagera semantycznego istnieje również możliwość wykorzystania naszych produktów jako modułów systemu opartego na wirtualnej maszynie Java.