Analiza sentymentu

Analiza sentymentu (lub wydźwięku) polega na analizie tekstu pod kątem jego nacechowania emocjonalnego. Przypisywany jest mu "poziom" sentymentu - negatywny, neutralny lub pozytywny. Stworzone przez nas rozwiązanie wskazuje przy tym, jakie są przyczyny takiej a nie innej klasyfikacji - przedstawia listę słów lub fraz odpowiedzialnych za określony wydźwięk. 

Poniżej możesz przetestować działanie naszego algorytmu.
Wprowadź przykładowy tekst oraz naciśnij wyślij.
Dla ułatwienia przygotowaliśmy tekst będący opinią na temat jednego z telefonów komórkowych.