IPI Com dysponuje technologią umożliwiającą błyskawiczne sprawdzanie dokumentów pod kątem zapożyczeń z zadanej kolekcji dokumentów. Zapytaniem jest dokument, co do którego chcemy rozstrzygnąć czy jego fragmenty (zdania, bądź całe paragrafy) nie są plagiatem. Wyszukiwarka zwraca listę dokumentów, w których występują treści podobne (uwzględniając takie transformacje językowe jak zamiana szyku zdania czy zastępowanie słów synonimami). Nasze rozwiązanie zastosowane w systemie NEKST (dla 700 mln dokumentów, w których plagiaty są wyszukiwane) osiąga wydajność około 10 zapytań (dokumentów sprawdzonych pod kątem zapożyczeń) na sekundę.